608 85 89 85
608 85 89 85     caxa.asistentky@seznam.cz

Podmínky pronájmu společenských šatů

V případě, že si u nás chcete zapůjčit společenské šaty, přečtěte si následující informace, které se Vám budou hodit:

1. OBJEDNÁVKA: Na zkoušení šatů se doporučujeme objednat předem. Jen tak Vám můžeme zajistit, že se Vám některá z našich asistentek bude moci ihned věnovat. Ale i když přijdete neobjednaní, budeme se Vám věnovat co nejdříve, pokud to bude možné s ohledem na obsazenost našeho objednávkového systému.

2. VÝBĚR ŠATŮ: Pro výběr šatů je nutné mít stanovený termín akce, na který šaty budete potřebovat ! Dostavte se na zkoušení ve sjednaném termínu a čase, pokud jste se předem objednali. Naše asistentky Vám pomohou s výběrem jak šatů, tak i potřebných doplňků.

3. REZERVACE ŠATŮ: Pokud si u nás vyberete šaty k zapůjčení, sepíšeme s Vámi Smlouvu o zapůjčení šatů, ve které budou uvedeny veškeré potřebné náležitosti, které potřebujete vědět. Před jejím podpisem si ji přečtěte. Zaplatíte REZERVAČNÍ POPLATEK ve výši 200 Kč ( šaty do 1000 Kč), 500 Kč( šaty od 1000 do 2000 Kč ) nebo 1000 Kč (šaty od 2000-3000 Kč) .  Rezervační poplatek je nevratný a nepřeveditelný na jiné šaty anebo zboží. Lze jej převést na jiný termín akce.
Zbytek půjčovného se doplácí při vyzvednutí šatů. K sepsání smlouvy i k vyzvednutí šatů budete potřebovat platný OBČANSKÝ PRŮKAZ, v případě nezletilosti občanský průkaz zákonného zástupce.

4. VYZVEDNUTÍ A VRÁCENÍ ŠATŮ: Šaty si vyzvednete a vrátíte v termínech uvedených na smlouvě. Obvykle se vyzvedávají den před akcí a vrací den po akci pokud není dohodnuto jinak. Pozor ! Při pozdním vrácení účtujeme penále uvedené ve smlouvě !

5. POŠKOZENÍ ŠATŮ: V případě poškození šatů se zavazujete k uhrazení vzniklé škody. Drobnější poškození jsou opravitelná, budeme po Vás chtít uhradit pouze náklady na opravu, větší poškození ale mohou způsobit znehodnocení šatů pro naše účely a my po Vás budeme muset požadovat úhradu hodnoty šatů a šaty si budete moci ponechat. Dávejte proto na zapůjčené šaty pozor a zacházejte s nimi opatrně, většinou se jedná o luxusní šaty, jejichž pořizovací cena se pohybuje v několika tisících korun. Samozřejmě bude příjemnější pro nás i pro Vás, když šaty vrátíte v pořádku.

UPOZORNĚNÍ: Na zkoušení a výběr je nutné se vždy předem telefonicky objednat!